Podwyżki wyższe niż zapowiadano. Rząd podniesie wskaźnik waloryzacji

Wiele wskazuje na to, że sfera budżetowa, a więc także służby mundurowe, w przyszłym roku czeka wyższa, niż zapowiadano jeszcze niedawno podwyżka. Z informacji, jakie przekazał po ostatnim posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego szef resortu finansów wynika, że ministerstwo zamierza zaproponować większą niż 4,1 proc. waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 roku. 

Założenia do budżetu na przyszły rok przedstawione przez Ministerstwo Finansów nie spotkały się z pozytywnym odbiorem w mundurowym środowisku. Okazało się bowiem, że plan na przyszłoroczną waloryzację znacząco odbiega od oczekiwań. Resort finansów chciał, by sfera budżetowa, a więc także funkcjonariusze służb mundurowych, otrzymali podwyżki w wysokości 4,1 proc, podczas gdy przedstawiciele wszystkich centrali związkowych wprost mówią o tym, że podwyżki nie mogą być mniejsze niż 15 proc.

Rządową propozycję potraktować można było jednak jak swoiste badanie gruntu pod dalsze negocjacje. Do tych doszło ostatnio podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego i jak się okazuje, 4,1 proc. waloryzacji w budżetówce to już przeszłość. „Po konsultacjach ze stroną społeczną resort finansów zaproponuje Radzie Ministrów wyższą niż 4,1 proc. waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 roku” – poinformował minister finansów Andrzej Domański.

Jest dla mnie kluczowe, aby realna wartość wynagrodzeń w sferze budżetowej – realna wartość – była co najmniej utrzymana. Dlatego, mając na względzie propozycję partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego, także przebieg negocjacji w trakcie prac Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady, zaproponuję Radzie Ministrów potencjalną zmianę, czyli podwyższenie wskaźnika, uwzględniając bezpieczeństwo finansów publicznych.
ANDRZEJ DOMAŃSKI, MINISTER FINANSÓW

Jak zapowiedział Domański, rozmowy będą toczyć się dalej. „Musimy pamiętać o finansach publicznych, to nasze wspólne dobro i dlatego musimy dokonywać zmian w sposób odpowiedzialny (…) Pewne nieznaczne modyfikacje tego wskaźnika, w górę naturalnie – o tym będziemy nadal rozmawiać” – dodał szef resortu finansów.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Internet

Powołano Centrum Koordynacji Działań służb ochraniających wschodnią granicę

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej uruchomione zostało wspólne dla wszystkich służb Centrum Koordynacji Działań. „Chodzi o to, by wymiana danych następowała na poziomie roboczym. Do tej pory tego nie było” – podkreślił wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk.

W środę w Sejmie posłowie zasiadający w Komisji Obrony Narodowej wysłuchali szczegółowych informacji na temat planów rządu dotyczących wzmocnienia wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w posiedzeniu wziął m.in. wiceszef MON Cezary Tomczyk oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. „Od pierwszego stycznia dokonaliśmy znacznych zmian, jeżeli chodzi o zabezpieczenie granicy. Na miejsce zostali skierowani żołnierze, którzy mają doświadczenie w misjach quasi policyjnych, misjach stabilizacyjnych, w misjach w Kosowie” – mówił wiceszef MON.

Cezary Tomczyk poinformował również, że w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej uruchomione zostało Centrum Koordynacji Działań. „Wzmocniono system wymiany ze Strażą Graniczną. W ciągu ostatnich tygodni powołaliśmy centrum koordynacyjne, w którym znajduje się Straż Graniczna, Wojsko Polskie oraz Policja. Chodzi o to, by wymiana danych następowała na poziomie roboczym. Do tej pory tego nie było” – zaznaczył.

„Rozszerzono zakres środków rozpoznawczych wykorzystywanych przez WZZ Podlasie o bezzałogowe statki powietrzne Bayraktar oraz rozpoczęto przygotowania do nowej operacji Bezpieczne Podlasie, która zostanie rozpoczęta 1 sierpnia. Zastąpi dwie operacje (Gryf i Rengaw – przyp. red.), które w tej chwili funkcjonują. Głównym wykonawcą Bezpieczne Podlasie będzie Dowódca 18. Dywizji (Zmechanizowanej – przyp. red.)” – podał wiceszef MON.

Podczas posiedzenia komisji Tomczyk podkreślił też, że w ramach ochrony granicy zintensyfikowano proces szkolenia w siłach zbrojnych. „Dowódca WZZ Podlasie opracował plan realizacji szkolenia z teorii i praktyki interwencji Policji dla żołnierzy kierowanych do pełnienia służby wsparcia Straży Granicznej” – powiedział.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: DGRSZ

Podziękowania za dar serca

27 czerwca 2024 roku w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży granicznej odbyło się spotkanie Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – dr n. med. Agnieszka GRONOWSKA,

Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża – Mariusz MALEWICZ,

Przewodniczący Stowarzyszenia-Konfraternia Mazowiecka Odznaki Św. Floriana Mazovia w Polsce – Jacek GROMEK,

Przewodniczący Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych – Waldemar BOCHEŃSKI,

Wiceprezes Federacji Klubów Honorowych Dawców Krwi Służb Mundurowych RP – podinsp. Piotr GRZYWIŃSKI,

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej – Robert LIS,

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej – Paweł Matuszewski.

W części oficjalne wyróżnieni zostali najbardziej zasłużeni krwiodawcy Straży Granicznej i osoby wydatnie wspierający cykliczne przedsięwzięcie pn. NASZA KREW-NASZA OJCZYZNA organizowane dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości RP przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Uchwałą Nr 2 z dnia 14 stycznia 2024 r. Kapituła Orderu św. Floriana Mazovia, w duchu założonych celów Stowarzyszenia a szczególnie:

kształtowania postaw patriotycznych, służby Bogu i Ojczyźnie, podtrzymywania ducha rycerskości, wzajemnego poszanowania i honoru, krzewienia pozytywnych idei tradycji szlacheckiej i zakonów rycerskich,

Złotym Krzyżem ustanowionym w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Za Wybitne Zasługi, jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa, praw człowieka oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei Niepodległości, Kapituła Orderu św. Floriana Mazovia wyróżniła mi.n. Roberta LISA.

Przedstawiciele ZO NSZZ FSG przy NwOSG wręczyli medale Za Zasługi dla Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej Komandorowi Kapituły Orderu św. Floriana Mazovia, Panu Jackowi GROMKOWI i Przewodniczącemu Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej st. chor. szt. SG Andrzejowi BAZIAKOWI.

W części roboczej spotkania omówiono kwestie możliwości dalszego rozwoju krwiodawstwa w formacji granicznej i współpracy z innymi służbami. Wybrano również Prezydium Zespołu, Przewodniczącą została kpt. SG Anna WILMAN z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Na koniec Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG podziękował Koledze Andrzejowi BAZIAKOWI ustępującemu Przewodniczącemu Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej za wieloletnią współpracę i wsparcie.

Foto: SG

Gdzie my, tam granica

W dniu 23 czerwca 2024 roku na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów ukazał się tekst pt. „Kto kogo wspiera na granicy z Białorusią”.

Autorzy zdają się sugerować, że w rankingu ofiarności najpierw są policjanci, potem długo długo nikt i wreszcie – być może żołnierze. Strażników granicznych wymieniono wyłącznie z kronikarskiego obowiązku, jakby byli gromadą nicponi, nieporadnie przyglądających się prawdziwej mundurowej robocie.

Nie sposób pozostawić ten przekaz bez reakcji. Zarząd Oddziałowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale SG od początku kryzysu, wywołanego przez wschodnie służby, wspierał wszystkich obrońców granicy. Zarówno „swoich” funkcjonariuszy, jak i policjantów, i żołnierzy. Prowadziliśmy zbiórki wyposażenia i produktów regeneracyjnych, które dostarczaliśmy bezpośrednio na linię posterunków. Początki akcji przeciwdziałania presji migracyjnej były trudne. Dopiero powstawało tymczasowe ogrodzenie z drutu, ustawicznie niszczone przez agresywne grupy intruzów. Ostra zima dotkliwie dawała się we znaki. Dostawy od darczyńców trafiały za naszym pośrednictwem tam, gdzie były najpilniej potrzebne. Koksowniki, termosy, soki, sprzęt techniczny. Bez różnicy, czy odbiorcami byli strażnicy graniczni, czy oddelegowani na wsparcie policjanci, albo żołnierze z brygady kawalerii pancernej.

Warto co poniektórym Kolegom przypomnieć nasze wspólne hasło, które od lat przyświecało walce związkowców służb mundurowych – RÓŻNE BARWY, JEDNA SŁUŻBA. Nosimy mundury w różnych kolorach, ale wszyscy tak samo ofiarnie wykonujemy zadania, stojące przed każdą z naszych formacji. Jeśli zapomnimy, jak ważna jest konsolidacja całego środowiska zawodowego ludzi munduru, to walka o słuszne prawa i świadczenia dla Funkcjonariuszy i Żołnierzy będzie o wiele mniej efektywna. Warto także mieć na względzie, że treści, publikowane przez oficjalne organy przedstawicielskie, docierają nie tylko do czytelników o ugruntowanej świadomości zawodowej, ale również do młodych adeptów. Oni po lekturze takich tekstów, jak „Kto kogo wspiera na granicy” mogą nabrać mylnego przekonania o swojej wyższości w stosunku do przedstawicieli innych formacji. Czy o taki właśnie efekt chodziło autorom? O napędzanie antagonizmów i konfrontację w pysze i zarozumialstwie?

W naszej wspólnej ofiarnej służbie bardzo wiele rzeczy odbywa się na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Ja zachowałem się wobec ciebie solidarnie i koleżeńsko, ale ty przypisałeś sobie wspólny sukces. Wobec tego następnym razem już ci nie pomogę i jeszcze innych będę do tego zniechęcał. Jest jednak drugi wariant – ja daję ci wsparcie, abyś i ty je okazał w chwili próby. Tą drugą filozofią zawsze kierują się nadwiślańscy związkowcy, choć nie zawsze – mówiąc najdelikatniej – spotykają się z wzajemnością. Najnowszy tekst autorstwa policyjnych działaczy związkowych trudno postrzegać, jako nacechowany solidarnością i koleżeństwem.

Pozdrawiamy gorąco naszych Niebieskich Braci, koncentrując się na wspólnych celach.

Tekst źródłowy: “Kto kogo wspiera na granicy z Białorusią” na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

 

 

Foto: ZO NSZZ FSG przy NwOSG

Premier D. Tusk zadecydował o podwyżkach: budżetówka, waloryzacja emerytur i rent, pensja minimalna.

Rząd premiera D. Tusk proponuje na 2025 r.: budżetówka z podwyżką 4,1%, min. waloryzacja emerytur i rent 6,78%, pensja minimalna 4626 zł brutto, minimalna stawka godzinowa: 30,20 zł. Wydarzeniem tego tygodnia są też 4 uchwały rządu potwierdzające dodatek 1000 zł dla budżetówki. Sonda o podwyżkach.

Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc.

Czytaj więcej, źródło: www.infor.pl

Foto: KPRM

Będą zmiany w działaniu mundurowych na granicy. Rząd przyjął specjalną ustawę

Projekt ustawy, który ma zapewnić szerszy wachlarz środków dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy, zanim jeszcze trafił do parlamentu, doczekał się już pierwszy zmian. „Z projektu wykreślono punkt mówiący o tym, że nie będzie traktowane jako przestępstwo użycie broni przy siłowym przekroczeniu granic m.in. pojazdami” – przekazał wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Dodał, że swoje poprawki mają złożyć członkowie Lewicy zasiadający w Radzie Ministrów. Będą ONE „doprecyzowały, w jakich przypadkach będzie można użyć broni”.

W środę Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. „Projekt reguluje kwestię użycia Sił Zbrojnych do samodzielnych działań w czasie pokoju na terytorium RP oraz kwestię użycia broni w szczególnych sytuacjach. Chodzi również o kwestię prawnej ochrony działań podejmowanych przez żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. Nowe przepisy zostały zaproponowane w związku z zagrożeniem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej” – poinformował KPRM.

Jak się jednak okazuje już na samym początku swojej drogi, zapisy zawarte w projekcie nie wszystkim przypadły do gustu i pojawiły się pierwsze poprawki. O zmianach wprowadzonych do dokumentu mówił w środę wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, który był gościem na antenie radia TOK FM. „Projekt był we wtorek przedmiotem posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów. Komitet przyjął ten projekt ustawy. Ona w środę będzie elementem prac Rady Ministrów. Z tego projektu został wykreślony, po dłuższej dyskusji (…) punkt pierwszy w art. 25 mówiący o tym, że nie będzie traktowane jako przestępstwo użycie broni przy siłowym przekroczeniu granic m.in. pojazdami. Nie bylibyśmy w stanie zdefiniować tego, więc mamy trzy przesłanki w artykule 25. Jednocześnie doprecyzowano wszędzie, że one wiążą się z bezpośrednim zagrożeniem na polskiej granicy” – tłumaczył Szczepański.

Dopytywany o wykreślenie tej przesłanki potwierdził, że na środowe posiedzenie rządu trafi „poprawiony projekt” bez tej jednej przesłanki. Wyjaśnił, że wykreślenie jej odbyło się na wniosek wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. „Wiem, że moje koleżanki z klubu Lewicy, które są członkami Rady Ministrów zamierzają również wnieść poprawki, które będą doprecyzowały, w jakich przypadkach będzie można użyć broni. W przypadku rażącego naruszenia procedur, jednak ta odpowiedzialność musi być. We wtorek te poprawki zostały wstępnie przygotowane” – dodał.

/…/

Kluczowe zaproponowane przepisy dotyczą zasad użycia broni przez żołnierzy oraz funkcjonariuszy SG i Policji. Jedną z głównych, zapowiadanych wcześniej zmian jest wprowadzenie do Kodeksu karnego kontratypu, czyli wyłączenia odpowiedzialności za przestępstwo popełnione w szczególnych warunkach. Jak czytamy w projekcie ustawy, w artykule 25 zaznaczono, że „nie popełnia przestępstwa żołnierz, funkcjonariusz Policji lub Straży Granicznej, który z naruszeniem zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego lub użycia broni lub innego uzbrojenia albo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej, wydaje rozkaz ich zastosowania, użycia lub wykorzystania albo je stosuje, wykorzystuje lub ich używa, w związku z wykonywaniem czynności lub zadań służbowych” – „jeżeli w każdym z tych przypadków okoliczności wymagają natychmiastowego działania”.

Wyszczególniono cztery typy sytuacji, w których żołnierz lub funkcjonariusz Policji i Straży Granicznej nie popełni przestępstwa naruszając zasady użycia broni. Pierwsza z nich, która – według wiceministra Wiesława Szczepańskiego – została wykreślona, to konieczność „odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu”.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Policja

Podwyżek “w budżetówce” nie będzie? Przyszłoroczna waloryzacja równa inflacji

Prace nad przyszłorocznym budżetem nabierają tempa, ale kształt propozycji jakie na razie wysuwa rząd, nie wychodzi naprzeciw temu, czego oczekiwali mundurowi. Chodzi o przyszłoroczną podwyżkę, a precyzyjniej rzecz ujmując, poziom waloryzacji uposażeń. Rada Ministrów przyjęła dziś założenia do ustawy budżetowej na 2025 rok, a zawarty tam średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 4,1 proc. czyli dokładnie tyle samo, ile prognozowana przyszłoroczna inflacja.

W 2025 roku sfera budżetowa będzie mogła liczyć na podwyżki o 4,1 proc. De facto jednak, dodatkowe pieniądze mogą stanowić jedynie rekompensatę inflacji, która – według rządowych prognoz – wynieść ma właśnie 4,1 proc. 

Rząd proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 roku w wysokości 104,1% w ujęciu nominalnym. Oznacza to, że wynagrodzenia oraz kwoty bazowe w 2025 roku, zostaną zwaloryzowane o 4,1%, czyli o prognozowaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2025 rok.
FRAGMENT KOMUNIKATU CENTRUM INFORMACYJNEGO RZĄDU PO POSIEDZENIU RZĄDU 13 CZERWCA 2024 ROKU

Proponowana przez rząd waloryzacja znacząco odbiega od oczekiwań, jakie mieli przedstawiciele wszystkich centrali związkowych. Ci w dokumencie wysłanym 17 maja do ministra finansów, wprost wskazywali, że podwyżki nie mogą być mniejsze niż 15 proc.

Zaproponowane 4,1 proc. to też znacząco mniej niż mundurowi otrzymali w tym roku. Nie ma co wprawdzie ukrywać, że tegoroczne 20 proc. podwyżki to historyczny rekord, jednak nie zmienia to faktu, że tak drastyczny rozdźwięk może wprowadzić spore napięcia w mundurowym środowisku. 

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Ministerstwo Finansów

Wszystkie służby oddadzą hołd zmarłemu żołnierzowi. W całym kraju zawyją syreny

W dniu pogrzebu sierżanta Mateusza Sitka, który został śmiertelnie ugodzony nożem na polsko-białoruskiej granicy, w całym kraju zabrzmią syreny policyjnych radiowozów, wozów strażackich i pojazdów Straży Granicznej. W ten sposób funkcjonariusze służb podległych MSWiA oddadzą hołd zmarłemu żołnierzowi. Z kolei Służba Ochrony Państwa, w związku z pogrzebem przeniosła obchody swojego święta na przyszły tydzień.

W środę w miejscowości Nowy Lubiel na Mazowszu odbędzie się uroczyste pożegnanie sierżanta Mateusza Sitka. Wojsko w imieniu rodziny przekazało prośbę o uszanowanie niezwykle trudnego dla niej czasu, nienachodzenie rodziny w miejscu zamieszkania, nieobecność i niedokumentowanie czuwania oraz ceremonii pogrzebowej.

Hołd zmarłemu żołnierzowi oddadzą służby podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji. „12 czerwca o godz. 11:00 odbędzie się pogrzeb śp. sierż. Mateusza Sitka, który zginął, chroniąc granicy Naszej Ojczyzny. Wspólnie uczcijmy Jego pamięć. Jutro (w środę – przyp. red.) o godz. 12:00 niech w całym kraju zabrzmią syreny naszych radiowozów, na znak czci dla Mateusza i solidarności wszystkich służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo polskiej granicy” – poinformowała na swoim profilu na platformie X Komenda Główna Policji.

„12 czerwca o godz. 11:00, odbędzie się pogrzeb śp. sierż. Mateusza Sitka, który oddał swoje życie w obronie Ojczyzny. Uczcijmy Jego pamięć. Jutro o godz. 12:00 zabrzmią syreny, w hołdzie dla Mateusza oraz solidarności służb dbających o bezpieczeństwo polskiej granicy” – napisała z kolei Państwowa Straż Pożarna.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: KPPSP w Międzychodzie

Mundurowi “bezbronni”, czyli o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy

Sytuacjia na granica z Białorusią staje się coraz niebezpieczniejsza, a ataki ze strony migrantów stają się jeszcze bardziej gwałtowne. Według oficjalnych danych, w ostatnim czasie co najmniej 5 żołnierzy i funkcjonariuszy zostało rannych. Niestety jednak – i to trzeba wyraźnie zaznaczyć – w polskim ustawodawstwie nie żadnych podstaw prawnych do używania wobec agresywnych migrantów środków przymusu bezpośredniego, przez co funkcjonariusze SG i żołnierze strzegący granicy sprowadzeni zostają w wielu przypadkach do roli „żywych tarcz” mających ją chronić.

Rosja wraz z Białorusią, w ramach trwającej już trzeci rok operacji „Śluza”, zgodnie z doktryną wojny nowej generacji realizuje scenariusz inżynierii przymusowej migracji, będącym w myśl rosyjskich założeń, niemilitarnym środkiem walki. Wykorzystani do tego są nielegalni migranci, którzy próbując przekroczyć polsko-białoruską granicę atakują funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy używając proc, słoików z fekaliami i konarów nabitych gwoździami, a w ostatnim czasie także noży.

Wybudowana na polskiej granicy zapora jedynie ogranicza napór nielegalnych imigrantów. Obecnie na świecie istnieje co najmniej 77 murów i zapór granicznych, z czego w Europie m.in. w Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech i Serbii. Jak pisał w lutym 2023 roku Reuters, „w 2022 roku w Unii Europejskiej było ponad 2000 kilometrów murów granicznych i płotów (do roku 2014, czyli przed rozpoczęciem kryzysu migracyjnego było ich nieco ponad 300 km)”. Równocześnie żaden z nich nie jest jednak środkiem, który jest w stanie zatrzymać ten proceder. Może jedynie go spowolnić.

Należy zadać więc pytanie tym, którzy głośno sprzeciwiali się budowie zapory, jaka byłaby obecnie sytuacja na granicy polsko- białoruskiej, gdyby mur nie powstał i z iloma ofiarami mielibyśmy do czynienia po stronie strzegących jej funkcjonariuszy i żołnierzy. Sprawująca obecnie władzę koalicja polityczna podjęła decyzję o budowie „Tarczy Wschód”, w której idee – tak jak w przypadku, gdy przystępowano do realizacji istniejącej zapory – nikt kto faktycznie myśli o bezpieczeństwie państwa, nie powinien wątpić. Natomiast jej szczegóły techniczne i założenia operacyjne należy pozostawić specjalistom.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych RP

Uposażenia w górę. Zielone świtało dla “1000 plus” w służbach MSWiA

Zapowiadane przez kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji zrównanie pierwszej płacy w służbach podległych MSWiA z poborami żołnierzy wkrótce stanie się faktem. Rozporządzenia, które są niezbędne by podnieść pensję na start, pojawiły się w Dzienniku Ustaw. Według dokumentów, nowe regulacje mają zastosowanie od 1 maja.

Pomysł zrównania pierwszej płacy w służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji z poborami żołnierzy zawodowych pojawił się w połowie marca. Zapowiedział go ówczesny szef resortu Marcin Kierwiński, który ocenił – na przykładzie Policji, że „służba jest kompletnie niekonkurencyjna na przykład ze służbą w wojsku”. „Mówiąc szczerze jest to kompletnie nielogiczne, więc to też będziemy zmieniać” – zapewnił szef resortu spraw wewnętrznych i administracji” – tłumaczył.

Jak się okazało, po niespełna trzech miesiącach od zapowiedzi podwyższenie pierwszej płacy w służbach podległych MSWiA wkrótce stanie się faktem. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały odpowiednie rozporządzenia – dotyczące Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa – które są już podpisane przez wiceszefa resortu Wiesława Szczepańskiego.

Policji zmiana polega na podwyższeniu mnożnika kwoty bazowej w 1 grupie zaszeregowania w kolumnie oznaczonej lit. „D” z 1,433 do 1,915, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.010 zł. „Podwyższenie uposażenia zasadniczego policjanta zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 zł. Docelowa wysokość uposażenia na stanowisku kursant będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego” – wskazywało MSWiA w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Warto wskazać, że w poszczególnych służbach podległych MSWiA sposób rozdziału kwot jest jednak różny.

Państwowej Straży Pożarnej utworzony został „dodatek wprowadzający do służby” dla nowoprzyjętych strażaków oraz strażaków pełniących służbę na stanowisku służbowym stażysta. Według rozporządzenia, dodatek wprowadzający do służby przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce w wysokości 544 złotych. Jak zapewniał w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia resort spraw wewnętrznych, nowy dodatek spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 zł. W rozporządzeniu zawarto również, że strażak straci prawo do dodatku wprowadzającego do służby „z dniem mianowania na wyższe stanowisko służbowe”.

Straży Granicznej zmiana polega na podwyższeniu mnożnika kwoty bazowej dla grupy uposażenia. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia MSWiA wskazywało na podwyższeniu  kwoty w I kategorii uposażenia zasadniczego z 1,372 do 1,862, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.020 złotych oraz w II kategorii z 1,322 do 1,862, co daje wzrost o 1.130 zł. „Podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 złotych” – informował resort.

Z kolei w Służbie Ochrony Państwa podwyższeniu uległa stawka uposażenia zasadniczego dla 15 grupy uposażenia, tj. na stanowisku kursant, z 3.730 zł do 4.220 zł, co stanowi wzrost o 490 zł. Również w tym przypadku, według MSWiA podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza SOP zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 złotych.

 

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: MSWiA