Przedświąteczne posiedzenie Zarządu FZZ woj. mazowieckiego

W dniu 9 grudnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego, poprzedzone obradami Prezydium.

Na spotkaniu poruszone zostały kwestie dotyczące działań i inicjatyw dokonanych przez ostatnich kilka miesięcy, tj. od czasu wyborów (luty br.). Przekazano też informacje z decyzji podjętych przez Zarząd Główny FZZ, który obradował w październiku br., jak również efekty pracy problemowych komisji, działających w zakresie Forum. Kol. Prz – ca ZW FZZ Izabella Szczepaniak – Milczarek poinformowała zebranych o wstępnych planach pracy na rok 2020,w tym o szkoleniu z problematyki RODO.
Na koniec złożyła Wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Za Jej przykładem zebrani wspólnie połamali się opłatkiem.
Związki  mundurowe reprezentowali:
Policję – Wojciech Bieniek i Robert Król
Straż Graniczną – Robert Lis
Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG Przewodniczący  Robert Lis.
Foto: A. Kwasiborska/R. Lis

Nareszcie, jest światło w tunelu. Jarosław Kaczyński pomoże ws. emerytur dla psów odchodzących ze służby? Jest projekt ustawy

Posłanka Koalicji Obywatelskiej przygotowała już projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. – Liczę w tej sprawie na wsparcie mojego klubu, ale i Jarosława Kaczyńskiego – mówi Wirtualnej Polsce Katarzyna Piekarska. Zrobiło się o niej głośno, gdy na pierwszym posiedzeniu Sejmu podeszła do ław PiS i zapytała prezesa partii, czy zapisze się do Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Scenę uchwyciła kamera Polsatu.

Jarosław Kaczyński od razu złożył swój podpis na liście. Teraz będzie miał szanse wykazać się w temacie wsparcia czworonogów. Posłanka chce, by ustawą wprowadzić emerytury dla zwierząt, które służą w Policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa czy wojsku.

Foto: Katarzyna Piekarska i Jarosław Kaczyński są w sejmowym zespole ds. zwierząt (polsat)

Czytaj więcej, źródło: https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-kaczynski-pomoze-ws-emerytur-dla-psow-odchodzacych-ze-sluzby-jest-projekt-ustawy-6453797960636033a?

Foto: Internet

Przedświąteczne spotkanie opłatkowe Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZ Strażaków “Florian”

W dniach 03-04 grudnia br. w miejscowości Różan odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków “Florian” połączone ze spotkaniem opłatkowym.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Dariusz Brzezicki Przewodniczący  Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, Robert Lis Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej  przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, Waldemar Bałkowiec Przewodniczący Lubelskiego ZW ZZS „Florian”, Leszek Kostro Przewodniczący Podlaskiego ZW ZZS „Florian”, Dariusz Szczepan Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego  ZW ZZS „Florian”oraz Pan  Marek Wierzbicki Prezes Kancelarii Brokerskiej MIG.

Dariusz Łazarczyk  Przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków “Florian” życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia rozpoczął spotkanie opłatkowe.

Zaproszeni goście również złożyli życzenia świąteczne i podziękowali za współpracę gospodarzom.

Podczas spotkania Dariusz Brzezicki Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu otrzymał medal pamiątkowy XXV – lecia ZZ Strażaków ”Florian”.

Foto: RL

 

W środę (4 grudnia br.) minister Mariusz Kamiński wraz z wiceministrem Maciejem Wąsikiem spotkali się z przedstawicielami z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Stronę społeczną reprezentowali Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Krzysztof Oleksak, przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Krzysztof Hetman, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Marcin Kolasa, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ze strony MSWiA w spotkaniu wziął udział Edward Zaremba, pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych.

Tematem spotkania był między innymi stan realizacji postulatów zawartych w porozumieniu podpisanym 8 listopada 2018 roku pomiędzy MSWiA a stroną społeczną. Minister zapowiedział wprowadzenie rozwiązania motywującego, które umożliwi przyznawanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dla mundurowych przewidziane są dodatki, pierwszy po 25 latach służby, a drugi po 28,5.

Minister Mariusz Kamiński w czasie spotkania poinformował stronę związkową o podniesieniu norm wyżywienia oraz związanych z nimi równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie. Ich wysokość po zmianach wyniesie obecnie 12 zł. W tym zakresie rozpoczęte zostaną niezbędne prace legislacyjne.

Szef MSWiA zapowiedział, że wprowadzane będą też zmiany związane z ochroną prawną funkcjonariuszy. Chodzi między innymi o podniesienie kar za czynną napaść, naruszenie nietykalności lub znieważanie funkcjonariusza.

Omówione zostały też bieżące zagadnienia związane z kwestiami legislacyjnymi i finansowymi. Strona związkowa podkreśliła konieczność rozwiązania kwestii związanej z artykułem 15a ustawy emerytalnej. Wspólnie uzgodniono, że kolejne spotkanie odbędzie się jeszcze grudniu tego roku, podczas którego przedstawione zostaną propozycje.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/ministrowie-spotkali-sie-ze-zwiazkami-zawodowymi-sluzb-mundurowych-mswia?

Foto: MSWiA

Nowa decyzja kompetencyjna w MSWiA – Policja i Straż Graniczna pod bezpośrednim nadzorem ministra Mariusza Kamińskiego

2 grudnia 2019′ minister Mariusz Kamiński podpisał nową decyzję kompetencyjną, która określa zakres obowiązków poszczególnych członków kierownictwa MSWiA. W resorcie będzie czterech wiceministrów: Maciej Wąsik, Paweł Szefernaker, Krzysztof Kozłowski oraz Błażej Poboży.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński
Szef MSWiA będzie bezpośrednio nadzorował pracę Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej. Ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu będą też podlegały: Departament Kontroli i Nadzoru, Departament Bezpieczeństwa, Biuro Nadzoru Wewnętrznego oraz Biuro Ministra.

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA
Sekretarz stanu Maciej Wąsik będzie pełnił funkcję pierwszego zastępcy ministra Mariusza Kamińskiego i koordynował działania: Departamentu Porządku Publicznego, Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Departamentu Zezwoleń i Koncesji. Wiceministrowi będą podlegać: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Służby Ochrony Państwa i Szef Obrony Cywilnej Kraju. W zakresie obowiązków wiceministra Macieja Wąsika znalazł się również nadzór nad Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA i Szkołą Główną Służby Pożarniczej.

Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA
Sekretarz stanu Paweł Szefernaker będzie, w imieniu szefa MSWiA, sprawował nadzór nad wojewodami, a także odpowiadał za współpracę z samorządem terytorialnym. Będzie koordynował działania Departamentu Administracji Publicznej oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Ponadto będzie nadzorował Departament Spraw Obywatelskich, Departament Teleinformatyki oraz Centrum Personalizacji Dokumentów.

Krzysztof Kozłowski, sekretarz stanu w MSWiA
Sekretarz stanu Krzysztof Kozłowski będzie nadzorował pracę Departamentu Budżetu, Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji, Departamentu Prawnego, Departamentu Spraw Międzynarodowych, Departamentu Zdrowia, a także Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

Błażej Poboży, podsekretarz stanu w MSWiA
Podsekretarz stanu Błażej Poboży będzie koordynował pracę Departamentu Komunikacji Społecznej, Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej, Departamentu Funduszy Europejskich, a także Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Będzie też odpowiadał za nadzór nad szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/nowa-decyzja-kompetencyjna-w-mswia

Foto: MSWiA

Gazeta Pomorska – Nauczyciele, żołnierze, policjanci, sędziowie, ratownicy medyczni. Pracownicy budżetówki dostaną w 2020 roku podwyżki

Według informacji “Faktu” w 2020 roku policjanci dostaną średnio po 500 zł podwyżki miesięcznie. Uposażenie żołnierzy wzrośnie średnio o 576 zł.

Pensje w budżetówce mają wzrosnąć o 6 proc. Przeciętna płaca urzędników ma być wyższa o 360 zł miesięcznie. Wzrost dla pracowników płac ma wynieść o 9 proc., a np. starszy inspektor dzięki podwyżce zyska ok. 360 zł miesięcznie (dziś ma 4000 zł brutto.)

Źródło: https://pomorska.pl/nauczyciele-zolnierze-policjanci-sedziowie-ratownicy-medyczni-pracownicy-budzetowki-dostana-w-2020-roku-podwyzki-30112019-r/ar/c3-14617881?

Foto: Internet

Psy policyjne i konie straży miejskiej powinny dostać emeryturę? Apel do posłów i senatorów

Ratują ludziom życie, tropią przestępców, wywąchują narkotyki na lotniskach. Gdy się starzeją, kończą służbę i często żyją w tragicznych warunkach. “To wstyd dla państwa polskiego i wszystkich dotychczasowych rządów” – napisali autorzy petycji do posłów i senatorów.

  • Dzięki psu Majorowi udało się skazać zabójcę, bo oznaczył miejsce, gdzie znajdowały się tkanki zamordowanej kobiety. Sprawca wcześniej próbował pozbyć się ciała żony: palił jej szczątki, rozkawałkowywał je, ukrywał. Ale niewidocznych dla człowieka zapachu i tkanek nie zdołał zamaskować
  • Dr Joanna Stojer-Polańska: zwierzęta służbowe są dla nas tym samym, czym Róża dla Małego Księcia. On mówił, że jeśli się oswoiło swoją Różę, to trzeba być za nią odpowiedzialnym
  • Asp. Grzegorz Chmielewski: w “Zakątku Weteranów” powinny powstać dodatkowe boksy dla koni i kojce dla psów. Rzeczywistość jest brutalna – żeby przyjąć nowego zwierzaka, musimy czekać, aż któryś rezydent umrze

Prosimy, a właściwie żądamy, by psy i konie, które swoje życie i zdrowie oddały służbie państwu polskiemu, wreszcie coś od tego państwa otrzymały”- piszą w swojej petycji dr Joanna Stojer–Polańska, policjant Grzegorz Chmielewski i dr Paulina Maria Wiśniewska.

I dodają: “Brak emerytur państwowych dla emerytowanych psów i koni służbowych to wstyd dla państwa polskiego i wszystkich dotychczasowych rządów. To wstyd dla każdego indywidualnego posła i senatora. O swoje sprawy – pensje i nagrody – rządy i parlamentarzyści z każdej opcji politycznej potrafią zadbać, ale o zwierzęta służbowe – już nie. One są apolityczne, nie mają praw wyborczych”.

Czytaj więcej, źródło: https://kobieta.onet.pl/emerytury-dla-zwierzat-sluzbowych-apel-do-politykow/s2kbqly?

Foto: Stowarzyszenie “Zakątek Weteranów”/ Facebook

O psich emeryturach, dodatku stołecznym, ubezpieczeniach pojazdów służbowych i krwiodawstwie mówił Gość Radia Oko – Robert Lis

28 listopada br. gościem radia Oko był Robert Lis ze Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Źródło: https://www.radiooko.pl/informacje/informacje-ostroleka/25671-gosc-radia-oko-robert-lis?

Foto: Piotr Grzyb

Dożyć do godnej emerytury. Mundurowi czekają na zmianę przepisu 15a – money.pl

Choć formalnie protest mundurowych się zakończył – resorty spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości zgodziły się na podwyżki – to nierozwiązana pozostaje wciąż kwestia przepisów emerytalnych. Ponad 100 tys. funkcjonariuszy może czuć się poszkodowanych. – Co z tego, że mogę dostać drugą emeryturę, jeśli jej nie dożyję? – pyta jeden z mundurowych.

“Jest porozumienie” – informowało o negocjacjach z funkcjonariusza 8 listopada MSWiA. Podlegli resortowi mundurowi dostaną od przyszłego roku podwyżki, a nadgodziny i zwolnienia lekarskie będą w pełni płatne. Udało się w ten sposób przerwać epidemię “psiej grypy” (choć sytuacja w służbach podlegających ministerstwom sprawiedliwości i finansów nadal jest napięta – red.). To jednak nie koniec. Do rozwiązania pozostaje bowiem jeszcze jedna sprawa. Sprawa piątego postulatu protestujących, czyli sprawa emerytur.

Mundurowi chcą “zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy”.

Czytaj więcej, źródło: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dozyc-do-godnej-emerytury-mundurowi-czekaja,105,0,2421609.html?

Foto: A. Ostrowski

Zmiany w rozliczaniu czasu pracy strażaków. Związkowcy solidarnie mówią “nie”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza zmiany w zasadach zaliczania czasu zadysponowania strażaków do działań prowadzonych w ramach odwodów operacyjnych oraz delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa do czasu służby. Nowe brzmienie rozporządzenia zostało negatywnie zaopiniowane przez strażackich związkowców, ale ocena ta nie skłoniła resortu do “powrotu” do starych rozwiązań. Jak poinformowało ministerstwo, w jego opinii, niektóre uwagi związków w tej sprawie “nie zasługują na uwzględnienie”.

Resort w projekcie zmian do rozporządzenia dotyczącego pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej zaproponował m.in. nowe brzmienie dla ustępu dotyczącego możliwości wprowadzenia innych godzin rozpoczęcia i zakończenia służby, obejmujących nieprzerwanie osiem godzin na dobę między 7:00 a 21:00 – jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki, charakterem wykonywanych zadań lub potrzebami funkcjonariusza. W punkcie tym chodzi o pracowników realizujących zadania w codziennym rozkładzie czasu służby. Ostatecznie jednak treść tego zapisu została nieznacznie zmieniona, w związku z negatywną opinią nie tylko strażackich związkowców, ale również Rządowego Centrum Legislacji (zdaniem RCL część zapisów jest mało precyzyjne).

Jak podkreślali funkcjonariusze ze Związku Zawodowego Strażaków “Florian” w piśmie do MSWiA, projekt w wersji zaproponowanej przez resort doprowadza miał do uznaniowości wprowadzenia innych godzin rozpoczęcia i zakończenia służby, a także do zmniejszenia nadzoru wewnętrznego. “Dostrzegamy jednocześnie zagrożenie, że dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i ich zastępcy mogą być wykorzystywani do obniżania ilości wypracowywanych w systemie zmianowym JRG godzin ponadnormatywnych” – czytamy w piśmie “Floriana” jeszcze z kwietnia br. Natomiast związkowcy z “Solidarności” przypomnieli, że podobne rozwiązania testowano w Polsce w pierwszej połowie 2018 roku, co doprowadzić miało do “utrudnienia służby kierownictwa JRG”. Ostatecznie do zapisu ministerstwo dodało jedynie “na niektórych stanowiskach służbowych” oraz rozbiło go na dwa ustępy.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/zmiany-w-rozliczaniu-czasu-pracy-strazakow-zwiazkowcy-solidarnie-mowia-nie?

Foto: PSP